Način poslovanja

V tem trenutku vam želimo v celoti razložiti način našega poslovanja. Predstavljamo vam našo politiko poslovanja:

1. Prodaja: Svoje produkte prodajamo preko telefona. Zato kličemo podjetnike po naključnih javno dostopnih bazah in se z njimi dogovarjamo za nakup našega produkta. Stranke v scenariju obvestimo, da jih bomo objavili na spletnem portalu RUMENE STRANI.  V zadnjem koraku se preverijo podatki naše stranke in prav tako se stranko obvesti, da ji bomo poslali RAČUN na naveden naslov. Stranka se mora s tem strinjati in jasno potrditi: ”DA, NAROČAM.”

a. Kje lahko pride do težav: Nekvalitetna prodaja – Določeni prodajalci se s stranko ne dogovorijo do konca. Morda je krivo njihovo neznanje, saj so morda novi prodajalci. Nekateri prodajalci pa namenoma nekvalitetno prodajo stranko, saj dobijo od od vsake prodane stranke tudi dodatno finančno nagrado. Tu delamo mnogo izboljšav, da do takih situacij ne bi prišlo.

2. Potrditev: Stranka je že naročila storitev preko telefona in se strinjala, da bo plačala račun, a mi ji tega računa še ne pošljemo. Zakaj ne? Ravno zaradi tega, ker včasih pride do nekvalitetne prodaje, kar je opisano tudi zgoraj. Zato smo uvedli dodatno ugodnost za naše stranke. V drugem koraku sledi potrditev naročila. To pomeni, da vodja oddelka pokliče to stranko še enkrat in preveri ali je bilo naročilo dokončno sklenjeno. Ta pogovor se zaradi višje kakovosti storitve tudi posname kot dokaz, da se je stranka z naročilom še enkrat strinjala. Ta pogovor je zelo jasen, saj se s stranko dogovori tudi za rok plačila. S tem smatramo, da vsaka stranka jasno razume, da je storitev dokončno razumela, saj je obljubila plačilo v določenem roku plačila, ki si ga je sama izbrala.

a. Kje lahko pride do težav: Nekvalitetno potrjevanje – Določene vodje se s stranko ne dogovorijo do konca. Seveda do tega pride zelo malokrat. Ponavadi so v strahu, da ne bodo dosegli normativov podjetja, zato stranke potrdijo nekvalitetno, samo da so potrjene. Včasih se zgodi tudi tako, da je bila stranka ravno sredi dela in resnično ni razumela, da se gre za dokončno naročilo, zato je bila po prejemu računa jezna ali razburjena. Zato smo že naredili konkretno izboljšavo: Naše podjetje vsak dan preveri vsaj 5 potrditvenih naročil in s tem oceni kvaliteto naših zaposlenih. Napake se tudi ostro sankcionira.

3. Objava stranke na internetnem portalu:  Stranka v tem koraku dobi objavo na našem internetnem portalu z vsemi zahtevanimi podatki.

4. Račun: Ko je stranka kupila produkt in ko je potrdila naročilo, ji pošljemo na njen naslov predračun ali račun in dopis, kjer je napisano, kaj natančno je naročila, kdo smo mi in kdaj je potrebno nalog plačati. Bistvo našega poslovanja: Ta dokument je po naši politiki poslovanja potrebno plačati, v kolikor ga stranka v 8 dneh ne zavrne pisno po pošti. V kolikor stranka ta dokument zavrne pisno po pošti na naslov naveden na računu v 8 dneh od naročila, potem je naročilo  absolutno preklicano in stornirano. Stranka v tem primeru predračuna ali račune ne rabi plačati. V kolikor pa tega ne stori, je naša politika poslovanja ta, da je predračun ali račun potrebno plačati v napisanem roku.

a. Kje lahko pride do težav: Stranke morda pozabijo zavrniti račun. Stranke stornirajo naročilo tako, da nas pokličejo ali nam pošljejo email, to pa po naši politiki poslovanja ni dovolj. Stranke se lahko razjezijo nad nami in tako ne moremo najti skupne rešite. Torej do težav prihaja predvsem zaradi tega, saj si nekatere stranke premislijo in nato so mnenja, da v kolikor so naročili storitev prek telefona, potem je ne rabijo plačati.

5. Izterjava: V kolikor stranka ne plača naročene storitve po našem protokolu v dogovorjenem roku, potem jo pokličemo iz našega oddelka izterjav. V tem oddelku se od nje zahteva plačilo na različne načine. Na začetku se z njo pogovarjamo na zelo prijateljski ravni. V kolikor po nekaj klicih še vedno ne plača storitve, se ji bolj konkretno obrazloži, da mora storitev plačati. Pri tem nam pomaga tudi naša pravna služba. Stranko se v osnovi kliče toliko časa dokler ne plača. V kolikor stranka dokaže, da storitve res ni naročila oz. da je bila zavedena, potem oddelek plačil tako stranko po novem sistemu stornira. V kolikor do tega ne pride, je po naši politiki poslovanja, stranka storitev primorana plačati.

a. Kje lahko pride do težav: Največ težav se zgodi v oddelku izterjave, saj postanejo določene stranke v tem koraku zelo jezne ali nezadovoljne. V kolikor določena stranka misli, da tega ni naročila, postane v tem koraku zelo panična. To pa misli zato, ker ni podpisala nobene fizične naročilnice. Nekateri podjetniki pa niso navajeni naročati storitve preko telefona. Rešitev je v tem, da bomo morali tukaj korenito spremeniti sistem našega poslovanja. Bolj bomo morali nadzorovati 1-3 korak. Plus tega bomo morali v tem oddelku izterjav komunicirati odločno in v obojestransko korist. V ta namen bomo organizirali dodatna izobraževanja za naš kader, kjer jih bomo izobrazili kako narediti naše jezne stranke bolj zadovoljne. Našim strankam moramo jasno ozavestiti naš način poslovanja. V kolikor od nas ne bodo kupile, bodo vsaj vedele, da poslujemo etično in pošteno. To je naš glavni fokus v tem trenutku.

6. PR oddelek: V 8. Mesecu 2013 smo postavili tudi naš oddelek PR, ki ima med drugimi naslednjo funkcijo. V kolikor je določena stranka jezna ali zelo nezadovoljna, agent v izterjavah preda to stranko v oddelek PR. Tam jo še isti dan pokličemo in ji obrazložimo politiko našega poslovanja. Cilj pogovora je priti do skupne rešitve. Cilj pogovora je, da se stranka pomiri, saj si želimo imeti zadovoljne stranke. V kolikro se v PR oddelku ugotovi, da je bila stranka na kakršen koli način zavedena iz naše strani, se takoj stori stornacija naročila.

a. Kje lahko pride do težav: Morda ne pride vsaka nezadovoljna stranka do oddelka, zato moramo bolj jasno organizirati ta del poslovanja.

To je v osnovi naša politika poslovanja. Želimo si, da so stranke zadovoljne in da je čim manj takih, ki imajo občutek, da so bile zavedene, ker gre za telefonsko prodajo. V naši bazi imamo veliko zadovoljnih strank, ki so dale izjavo. Nekaj jih je objavljenih tudi na naši spletni strani, zato smo prepričani, da opravljamo pozitivno poslanstvo v svetu. Da pa bi zmanjšali število nezadovoljnih strank, bomo ves čas izboljševali našo komunikacijo in sistem dela. Za vse predloge nas lahko kontaktirate na info@rumene.eu.